تاریخ انتشار بازی‌های جدید در شهریور ۱۴۰۰

تمام بازی‌هایی که دردسترسمان قرار می‌گیرند

هر ماه بازی‌های زیادی وارد بازار می‌شوند که ممکن است شما از وجودشان اطلاع نداشته باشید. داشتن تقویمی برای دیدن و شناختن بازی های جدید می‌تواند ختم به تجربه‌های متفاوت و منحصربه‌فرد شود.

بازی های جدید

۴ شهریور ۱۴۰۰

The Magnificent Trufflepigs

نینتندو سوییچ


۴ شهریور ۱۴۰۰

Spelunky 1 – 2

نینتندو سوییچ


۴ شهریور ۱۴۰۰

Spookware

پی‌سی


۵ شهریور ۱۴۰۰

No More Heroes 3

نینتندو سوییچ


۵ شهریور ۱۴۰۰

Tormented Souls

پی‌سی، ایکس باکس سری ایکس، پلی استیشن ۵، نینتندو سوییچ


۹ شهریور ۱۴۰۰

Monster Harvest

پی‌سی، ایکس باکس وان، پلی استیشن ۴، نینتندو سوییچ


بازی های جدید

۱۱ شهریور ۱۴۰۰

El Shaddai: Ascension of the Metatron

پی‌سی


۱۱ شهریور ۱۴۰۰

Pathfinder: Wrath of the Righteous

پی‌سی


۱۱ شهریور ۱۴۰۰

WRC 10

پی‌سی، ایکس باکس وان و سری ایکس، پلی استیشن ۴ و ۵


۱۲ شهریور ۱۴۰۰

The Medium

پلی استیشن ۵


۱۶ شهریور ۱۴۰۰

Bus Simulator 21

پی‌سی، ایکس باکس وان، پلی استیشن ۴


۱۶ شهریور ۱۴۰۰

Chernobylite

ایکس باکس وان، پلی استیشن ۴

بازی های جدید

۱۷ شهریور ۱۴۰۰

Struggling

ایکس باکس وان، پلی استیشن ۴


۱۹ شهریور ۱۴۰۰

Life is Strange: True Colors

پی‌سی، ایکس باکس وان و سری ایکس، پلی استیشن ۴ و ۵، نینتندو سوییچ


۱۹ شهریور ۱۴۰۰

NBA 2K22

پی‌سی، ایکس باکس وان و سری ایکس، پلی استیشن ۴ و ۵، نینتندو سوییچ


۱۹ شهریور ۱۴۰۰

Tales of Arise

پی‌سی، ایکس باکس وان و سری ایکس، پلی استیشن ۴ و ۵


۱۹ شهریور ۱۴۰۰

WarioWare: Get it Together

نینتندو سوییچ

بازی های جدید

۲۳ شهریور ۱۴۰۰

Deathloop

پی‌سی، پلی استیشن ۵


۲۴ شهریور ۱۴۰۰

Fire Commander

پی‌سی


۲۶ شهریور ۱۴۰۰

Aragami 2

پی‌سی، ایکس باکس وان و سری ایکس، پلی استیشن ۴ و ۵


۲۶ شهریور ۱۴۰۰

Nexomon

ایکس باکس وان و سری ایکس، پلی استیشن ۴ و ۵، نینتندو سوییچ


۳۰ شهریور ۱۴۰۰

Kena: Bridge of Spirits

پی‌سی، پلی استیشن ۴ و ۵

دیدگاهتان را بنویسید