You are currently viewing دانلود کتاب داستان «سرزمین سبز زمستان» نسخه فارسی اثر آرنیک – pdf رایگان

دانلود کتاب داستان «سرزمین سبز زمستان» نسخه فارسی اثر آرنیک – pdf رایگان

کتاب داستان سرزمین سبز زمستان، نوشته شده توسط آرنیک ستاره آریایی در مهر ماه 1401.

این داستان بیانگر سرگذشت مردم سرزمینی است که فریب خورده و تباه میشوند، سرزمین سرسبز توأم با فراوانی ای که در آن ساکن بودند را نیز تخریب کرده، آزادی و آرامش را از خود گرفتند. این تباهی تا حدود 2 قرن ادامه داشت، اما بالاخره روزی فرا رسید که ورق برگشت و نور و نیکی پیروز شد…

https://www.aparat.com/aryanstarcompany

T.me/@AryanStar_Company

دیدگاهتان را بنویسید