You are currently viewing مدال افتخار متفقین: فتح برلین Medal of Honor: Allied Assault – Spearhead k نوین رایانه

مدال افتخار متفقین: فتح برلین Medal of Honor: Allied Assault – Spearhead k نوین رایانه

توضیحات

داستان بازی : شخصیت اصلی بازی Medal of Honor Allied Assault مایک پاول که او افسر ارتش ایالات متحده است. بازی زمانی آغاز می شود که پاول و تیم او به ماموریت الجزایر می روند. شما به همراه تیم تان به شهر ها حمله و پاک سازی می کنید. اما زمانی که همه چیز آرام است ناگهان دشمنان به شما و تیم تان حمله ور می شوند و شما در بین تیم خود زنده می مانید. در این زمان شما تصمیم خواهید گرفت که به تنهایی با دشمنان خودتان به مبارزه بپردازید.

دیدگاهتان را بنویسید