You are currently viewing زمین سبز«حرکت باغ شهر سازی» درختکاری انبوه در شهرها (امضای دیجیتالی-پتیشن) برای بهبود محیط زیست و طبیعت

زمین سبز«حرکت باغ شهر سازی» درختکاری انبوه در شهرها (امضای دیجیتالی-پتیشن) برای بهبود محیط زیست و طبیعت

درودی ماندگار بر شما خواننده ی گرامی .

همه ی ما شاهد افزایش شهر ها و ماشین ها هستیم ، همه ی ما شاهد افزایش بیش از حد جمعیت و مشکلات خطرناک زیست محیطی هستیم ؛ اما آیا برای یاری رساندن به طبیعت و بهبود بخشیدن به سیّاره ، گامی بر خواهیم داشت ؟ آیا یاریِ خود به طبیعت را در عمل به اثبات میرسانیم ؟ زمین محل زندگی است ، پس نباید در آن کُشتار کرد ، نباید ماشین ها جای موجودات زنده و طبیعت را بگیرند ، نباید جمعیت مانند گدازه ها فوران کُند .

حرکت ” باغ شهر سازی ” چیست ؟

حرکت باغشهرسازی یعنی ایستادن مردمان بر علیه نابودسازی طبیعت ، یعنی مقابله کردن با افزایش ماشین ها و ساختمان ها و جمعیت ، به این معنا که نیروی اتحادی میان همدیگر داشته باشیم و آنرا متمرکز کنیم بر احیای طبیعتی که توسط شهر ها به نابودی کشانیده شده است (البته هیچ چیز نمیتواند طبیعت را نابود کند ، اما کم آسیب نرسانده اند ! ) .

ما باید برای مردم فرهنگسازی کنیم و مشکل را از ریشه (نبود تفکر مثبت) حل کُنیم ؛ باید تا میتوانیم بر درختکاری انجام دهیم ، از شهرداری منطقه و اداره ی محیط زیست منطقه و محله ی خود بخواهیم که در نقاط زیادی از محله درخت بکارد ، خودمان نیز درخت بکاریم . و همینطور باید دارای سبک تغذیه ی طبیعی که خام گیاه خواری است باشیم و دیگران را به این راهِ راستین بیاوریم که همه ی مشکلاتِ ما به دلیل همین نبود تغذیه ی درست و صحیح است .

هم اکنون می توانید با امضای پتیشن (امضای دیجیتال/کارزار) های زیر ، نشان دهید که شما نیز از یاران طبیعت هستید و افراد بیشتری درحال آگاه شدن و اصلاحِ خویش هستند . این امضاهای دیجیتالی میتوانند بستر مناسبی باشند برای تبلیغات بیشترِ فعالیت های محیط زیستی . برای این کار فقط کافی است روی دکمه های زیر کلیک کرده و در صفحه ای که باز میشود ، در انتهای آن صفحه ، ایمیل و نام خود را وارد کنید . اطلاعات شما بصورت عمومی نمایش داده نمی شوند .

این تنها ماشینی نیست که به حریم طبیعت تجاوز کرده است . در اصل بیشتر افراد جامعه با رفتارهایشان درحال آسیب زدن به خود و دیگران و طبیعت هستند .

ریشه ی مشکل چیست ؟ ریشه ی مشکل خودِ مردم جامعه هستند و این که تفکر ندارند . پس باید آنها را آگاه کنیم و از طرفی به درختکاریها ادامه دهیم تا روزی برسد که شهر ها به باغ شهر و باغ شهر ها به روستا ها و روستا ها به جنگل ها تبدیل شده باشند .

لطفا همگی باهم در ارتباط و تماس باشید و گروه تشکیل دهید و به اداره ی محیط زیست منطقه ی خود رفته و بخواهید که درختان و نهال های مورد نیاز را به رایگان در اختیار شما بگذارند و کارگران خود را هم بهمراه تجهیزات بفرستند تا درختکاری ها انجام شوند ؛ این کار سختی نیست و شدنی هم هست و از وظایف آنها میباشد که در بسیاری از مواقع و مکان ها نیز هرساله درحال انجام شدن است . هر منطقه ی شهری (مثلا تهران) پتانسیل این را دارد که پذیرای ده ها هزار درخت جدید باشد تا آن شهر آرام آرام از حات ماشینی و شهری خارج شده و رفته رفته به باغشهر و روستا تبدیل شود تا برای آیندگان نیز دردسر های کنونیِ ما مطرح نباشند و دنیای پُر آرامش تری را برای دیگران برجای گذاشته باشیم .

تا درودی دیگر بدرود ، بهترینها را برایتان آرزومند هستیم . . .

زرّین پخش هنر

دیدگاهتان را بنویسید