باب اسفنجی نجات بیکینی باتم: فیلم سندی چیکس 2024 دوبله پارسی جدید

هنگامی که سرزمین بیکینی باتم ناگهان از اقیانوس خارج می‌شود، سندی چیکس و باب اسفنجی به زادگاه سندی در تگزاس می‌روند و سعی می‌کنند بیکینی باتم را از دست یک…

ادامه خواندنباب اسفنجی نجات بیکینی باتم: فیلم سندی چیکس 2024 دوبله پارسی جدید