با آیدی پی درگاه پرداخت شخصی و کارت خوان مجازی خود را بسازید!

حساب خود در هر بانکی را تبدیل به آیدی‌ کنید و برای دریافت پول به جای شماره کارت یا شماره شبا، آیدی پِی خود را به دیگران بدهید. شما صاحب…

ادامه خواندنبا آیدی پی درگاه پرداخت شخصی و کارت خوان مجازی خود را بسازید!