دانلود مستند واکسن ها: امن و کارآمد! یک نظر دوم. با زیرنویس فارسی و انگلیسی “Safe and effective – a second opinion 2022”

این مستند ساخت سال 2022 انگلیس به آسیب‌ها، عوارض جانی و روحی و سوگواری‌های ناشی از واکسن کووید-۱۹ اشاره می‌کند، اما همچنین نگاهی فراگیر به نقص‌های سیستمیک دارد که به…

ادامه خواندندانلود مستند واکسن ها: امن و کارآمد! یک نظر دوم. با زیرنویس فارسی و انگلیسی “Safe and effective – a second opinion 2022”