کلش رویال در قالب یک بازی شوتر چطور به نظر می‌رسد؟ وقتی کلش رویال و اورواچ ترکیب می‌شوند!

طی سال‌های گذشته عناوین زیادی دیده‌ایم که بازی‌های بزرگ و شناخته شده را به عنوان الگوی خود قرار می‌دهند. برخی از این بازی‌ها کلون‌هایی هستند که با ایجاد تغییراتی کوچک،…

ادامه خواندنکلش رویال در قالب یک بازی شوتر چطور به نظر می‌رسد؟ وقتی کلش رویال و اورواچ ترکیب می‌شوند!