نام برند Xbox Live به صورت رسمی تغییر کرد – به Xbox network سلام کنید

طی روزهای گذشته شایعات مختلفی مبنی بر تغییر اسم برند Xbox Live منتشر شده بود. مایکروسافت به دنبال ایجاد تغییرات بزرگی همراه با شروع نسل جدید است. حال به نظر…

ادامه خواندننام برند Xbox Live به صورت رسمی تغییر کرد – به Xbox network سلام کنید