معرفی مأمور آمریکا – جانشین دولتی کاپیتان آمریکا

رقیب و متحدی برای کاپیتان آمریکا سریال The Falcon and the Winter Soldier قرار است سرنوشت میراث کاپیتان آمریکا را دنبال کند. در این سریال، سم ویلسون (Sam Wilson)/فالکون (Falcon) و باکی…

ادامه خواندنمعرفی مأمور آمریکا – جانشین دولتی کاپیتان آمریکا