اولین هکرها قبل از اختراع کامپیوتر خانگی !

تاریخچه حضور هکرها در جامعه از آنچه که شما فکر می کنید قدیمی تر است. هک کردن با معرفی  اینترنت به مردم آغاز نشد و انسان از زمان های دور…

ادامه خواندناولین هکرها قبل از اختراع کامپیوتر خانگی !