انتشار تصویری مرموز از Gears؛ احتمال ریمستر شدن یکی از بازی های قدیمی

حساب کاربری توییتر Gears of War تصویر جدیدی از این مجموعه منتشر کرده که احتمالا می‌تواند به آینده این مجموعه اشاره داشته باشد. Gears of War که امروزه با اسم…

ادامه خواندنانتشار تصویری مرموز از Gears؛ احتمال ریمستر شدن یکی از بازی های قدیمی