اسکار 2021 به صورت کاملا حضوری برگزار می‌شود – خبری از زوم نخواهد بود

چند روز پیش کاندیداهای اسکار 2021 معرفی شدند و اکنون از این خبردار شده‌ایم که این مراسم به صورت حضوری برگزار خواهد شد و خبری از زوم نخواهد بود. شرکت…

ادامه خواندناسکار 2021 به صورت کاملا حضوری برگزار می‌شود – خبری از زوم نخواهد بود